โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้รับเครื่องกรองน้ำจาก สโมสร โรตารี่

วันที่ 02 ต.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 236
วันที่  2  ตุลาคม  2560 สโมสร โรตารี่ ได้มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สโมสร โรตารี่ ได้มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)