โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์

วันที่ 05 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 62
วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)ได้จัดกิจกรรมlครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สโมสร โรตารี่ ได้มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)ได้จัดกิจกรรมlครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์