โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 04 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 228

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามรถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ                 เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านศาสนาของชาวคริสต์

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน 2
วันที่่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้ววิชาการ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามรถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านศาสนาของชาวคริสต์