โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

กิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 03 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 140
วันที่่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน 2
วันที่่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้ววิชาการ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามรถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านศาสนาของชาวคริสต์