โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย วันอำลา

วันที่ 05 พ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 79
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 6ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 6
วันที่่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามรถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านศาสนาของชาวคริสต์