โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 30 ส.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 79
วันที่่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน 2
วันที่่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามรถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านศาสนาของชาวคริสต์