โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

เผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

วันที่ 21 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 199

เผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)  ตำบลแม่ต้าน 
อำเภอท่าสองยาง   จังหวัดตาก 
   

นายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร    
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  


                   ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน                 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน 2
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารเผยแพร่ผลงาน 2
วันที่่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้ววิชาการ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามรถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านศาสนาของชาวคริสต์